Algemene voorwaarden van DBN Media b.v.
voor tijdschriftabonnementen


1. Toepasselijkheid2. De overeenkomst


De presentatie van de abonnementen van de uitgever in catalogi en tijdschriften en op de website van de uitgever vormen geen juridisch bindende aanbiedingen, maar vragen alleen aan de klant om een aanbieding in te dienen om een contract te sluiten.


3. Herroepingsrecht


De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, de bestelling heeft geplaatst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (DBN Media b.v., Postbus 141, 5710 AC Someren, telefoon: +31 (0)618 18 77 87, e-mail: info@dbnmedia.nl) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te annuleren.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De uitgever gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Als de klant al een tijdschrift heeft gekregen, zendt hij dit terug naar de uitgever met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.4. Prijzen, verzendkosten


De prijzen vermeld in catalogi en magazines en op de website zijn in euro