Privacy beleid DBN Media b.v.


Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Uiteraard gaan we altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klanten service.
Je kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)618 18 77 87 of per e-mail aan info@dbnmedia.nl.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je dbnmedia.nl onder privacy. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 09 juli 2020.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?


DBN Media b.v., gevestigd aan de van Gijselstraat 7, 5712HD Someren, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die dbnmedia.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met dbnmedia.nl, zoals onze bezoekers, klanten en adverteerders, op alle aan dbnmedia.nl gerelateerde domeinen.Wat zijn persoonsgegevens?


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of je klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je dbnmedia.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens? Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met dbnmedia.nl, zoals klanten, adverteerders en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?


1. Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

2. Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis en welke abonnementen die je hebt afgesloten. Het is ons doel om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.

3. Gegevens over jouw contact met de klantenservice
Je kunt met ons bellen of e-mailen. We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons. We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

4. Gegevens voor een optimale surfbeleving
We zorgen er ook voor dat dbnmedia.nl zo relevant mogelijk is. Om dit te kunnen, verzamelen we je zoek-, klik en koopgedrag bij dbnmedia.nl. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klantpatronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Daarbij gaat het niet zozeer om de kennis over individuele klanten. Wat we niet doen is deze gegevens gebruiken om jou bij je bezoek aan dbnmedia.nl andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Het kan wel voorkomen dat als je ons opnieuw bezoekt we de prijs van sommige producten inmiddels hebben aangepast en dat prijzen tussen Nederland en Belgie verschillen. Wij hebben een belang bij het toepassen van deze personalisatie, namelijk om jouw leven makkelijker en onze site beter te maken.

5. Gepersonaliseerde e-mails
We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via mail. Als je bij ons één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we je (en/of sturen we je pushnotificaties met) suggesties, informatie over onze artikelen en diensten op basis van je aankopen en reviewverzoeken, tenzij je hebt aangegeven dat niet wenselijk te vinden. Als je ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij jou ook andere informatie mailen, zoals algemene winacties of persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op je aankopen en bezoekgeschiedenis van maximaal 2 jaar geleden om op deze manier de inhoud van dergelijke berichten interessanter voor je te maken. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je meteen afmelden voor deze e-mails.

6. In je brievenbus
In sommige gevallen kan je van ons een brief of pakketje ontvangen waarmee we onze waardering voor jou als klant willen laten zien. We gaan terughoudend om met het sturen van post: je ontvangt alleen een brief of pakketje in speciale gevallen. Hierbij kunnen we op basis van je aankopen en bezoekgeschiedenis of je klantcontact met ons of onze verkooppartners beslissen of jij een brief of pakketje krijgt. Als je geen post van ons wil ontvangen, kan je daartegen bezwaar maken.

7. Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we je gegevens (klant ID en e-mailadres) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deze onderzoeken kunnen wij ook door derden laten uitvoeren. Op deze manier help je onze site nog beter te worden. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Analyse


Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.Gegevens voor prijsvragen en acties


Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie te kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. Als jij daarmee akkoord gaat, kunnen we de gegevens die je bij een actie of prijsvraag met ons deelt ook gebruiken voor andere doeleinden. Bij de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor wij jouw gegevens precies gebruiken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.Gegevens om fraude tegen te gaan


Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij eveneens gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners.Distributie- en logistieke partners


Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributie en logistieke partners. Deze partijen ontvangen jouw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze jouw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken.Andere externe dienstverleners


Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
- Het ondersteunen van onze website en applicaties;
- Het ondersteunen bij onze klantenservice;
- Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
- Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
- Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;De overheid


Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.Waar slaan wij jouw gegevens op?


Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.Hoe worden jouw gegevens beveiligd?


Dbnmedia.nl neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?


Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van dbnmedia.nl door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.Recht op informatie


Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.Recht op inzage


Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen aan de klantenservice. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.Recht op correctie


Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.Recht om bezwaar te maken


Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Aanvragen aan de klantenservice worden verwerktj binnen uiterlijk 30 dagen.Recht op beperking


Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen


Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen aan te klantenservice.Recht om een klacht in te dienen


Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kun je doen door te e-mailen naar privacy@dbnmedia.nl. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.Vragen?


Als je nog vragen hebt over de wijze waarop dbnmedia.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We helpen je graag.